© 2012 SBS | Created by Vilex

     
 
 

В съгласие с индивидуалния бизнес модел на "Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС" АД, общото обслужване на фирмaтa се извършва от специализираните за тази цел отдели:

  • Оперативно административно управление
  • Проектиране, Технологии, Оферти и Управление на качеството
  • Специализиран машинен парк
  • Акредитирана пътностроителна лаборатория
  • Асфалтопроизводство – два смесителя и инсталация за битумна емулсия

Екипният стил на работа в компанията определят като основна задача стремежът към широка комуникативност, свобода в отношенията, добронамереност и колегиалност.