© 2012 SBS | Created by Vilex

 
» Ремонтна работилница l » Асфалтовата база
 
 
 

Компанията успешно прилага всички видове висококачествени асфалтови покрития (сплитмастик, плътна и неплътна асфалтова смес, студена асфалтова смес и др.), разполагайки с необходимите производствени мощности, специализирана техника и технологии за изпълнение на земни, пътни и асфалтови работи в значителен обем. Разполага с пълно технологично оборудване за строителството на комплексни инфраструктурни обекти.