ПРОИЗВОДСТВО НА ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ
ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

Компанията успешно прилага всички видове висококачествени асфалтови покрития (сплитмастик, плътна и неплътна асфалтова смес, студена асфалтова смес и др.), разполагайки с необходимите производствени мощности, специализирана техника и технологии за изпълнение на земни, пътни и асфалтови работи в значителен обем. Разполага с пълно технологично оборудване за строителството на комплексни инфраструктурни обекти.

Ремонтна работилница

Ремонтната работилница е разположена близо до околовръстния път на Стара Загора, в района на село Хрищени. В новоизградени халета, оборудвани със съвременни съоръжения и инструменти, се извършват специализирани ремонти на пътностроителна техника и автомобили.

Асфалтовата база

Асфалтовата база разполага с два асфалтосмесителя, с производителност 200 тона/час. На площадката на асфалтовата база е разположена и Акредитираната лаборатория за изпитване на асфалтови смеси и др. Намира се на 500 м южно от път ІІ-66 Стара Загора - Нова Загора.