ИЗГРАЖДАНЕ
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА ПЪТИЩА

"Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС"

изпълнява обекти по проектите "Транзитни пътища І", "Транзитни пътища ІІ" , "Транзитни пътища ІІІ" , "Транзитни пътища IV", "Транзитни пътища V", Инвестиционната програма на Фонд Републиканска Пътна Инфраструктура (сега Агенция Пътна Инфраструктура), Програмите САПАРД, ФАР и ИСПА, финансирани от Европейския съюз и Държавния бюджет, както и обекти по оперативните програми на Министерство на Финансите и МРРБ по различни европейски програми.

Kомпанията изпълнява рехабилитацията на пътните участъци:

Път І - 5 "Шипка - гр. Шипка"

Път І - 6 "Калофер - Казанлък"

Път ІІІ - 5601 "Шипка - Шейново - Дунавци"

Рехабилитация на път І-9 Слънчев бряг – Бургас LOT 05/97

Основен, текущ ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа, градска улична мрежа – Община Стара Загора -6 години

Текущ ремонт и зимно поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ

Стара Загора - РПС Стара Загора,

Рехабилитация на Път III-503 - Опан - Васил Левски - граница Хасковска област

Рехабилитация на път ІІІ-5031 - Опан - Разделна - Гълъбово

Рехабилитация и строителство на обекти от техническата инфраструктура, намиращи се на територията на ромски квартали в общини: Пловдив, Пазарджик, Казанлък, Хасково, Кюстендил, Дулово, Омуртаг, финансирани със средства от Програма Фар по проект ВG 2004/016-711.01.03" – Лот 5 - "Изграждане на уличен водопровод, канализация и изграждане на ул. "Чаталджа" гр. Казанлък

Рехабилитация на път Път II - 66 Сливен - Стара Загора -
LOT 09 / 96

Строителство нов път Път І -7 Елхово - Лесово - Нов ГКПП

Рехабилитация на път І-5 Казанлък - Стара Загора и обходен път Стара Загора - LOT 3/04