© 2012 SBS | Created by Vilex

     
 
 

От 1996 "ПСК ЕС БИ ЕС"АД изпълнява обекти по проектите "Транзитни пътища І", "Транзитни пътища ІІ" , "Транзитни пътища ІІІ" , "Транзитни пътища IV", "Транзитни пътища V", Инвестиционната програма на Фонд Републиканска Пътна Инфраструктура (сега Агенция Пътна Инфраструктура), Програмите САПАРД, ФАР и ИСПА, финансирани от Европейския съюз и Държавния бюджет, както и обекти по оперативните програми на Министерство на Финансите и МРРБ по различни европейски програми.

По-големите обекти изпълнени от компанията са:

Kомпанията изпълнява рехабилитацията
на пътните участъци:

 • Път І - 5 "Шипка - гр. Шипка"
 • Път І - 6 "Калофер - Казанлък"
 • Път ІІІ - 5601 "Шипка - Шейново - Дунавци"
 • Рехабилитация на път І-9 Слънчев бряг – Бургас LOT 05/97
 • Основен, текущ ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа, градска улична мрежа – Община Стара Загора -
  6 години
 • Текущ ремонт и зимно поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ
 • Стара Загора - РПС Стара Загора,
 • Рехабилитация на Път III-503 - Опан - Васил Левски - граница Хасковска област
 • Рехабилитация на път ІІІ-5031 - Опан - Разделна - Гълъбово
 • Рехабилитация и строителство на обекти от техническата инфраструктура, намиращи се на територията на ромски квартали в общини: Пловдив, Пазарджик, Казанлък, Хасково, Кюстендил, Дулово, Омуртаг, финансирани със средства от Програма Фар по проект ВG 2004/016-711.01.03" – Лот 5 - "Изграждане на уличен водопровод, канализация и изграждане на ул. "Чаталджа" гр. Казанлък
 • Рехабилитация на път Път II - 66 Сливен - Стара Загора -
  LOT 09 / 96
 • Строителство нов път Път І -7 Елхово - Лесово - Нов ГКПП
 • Рехабилитация на път І-5 Казанлък - Стара Загора и обходен път Стара Загора - LOT 3/04