АКРЕДИТИРАНА
ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Пътностроителната лаборатория към "ПСК ЕС БИ ЕС" АД е акредитирана съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от ИА БСА със сертификат № 183 ЛИ/18.01.2016, валиден до 18.01.2020
Въведени са Системата за управление на качеството ISO 9001:2015; Системата за управление в съответствие със стандарта OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015 за въведена система за управление на въздействията върху околната среда и Система за управление на социална отговорност и условия на труд SA 8000:2008.
"Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС" АД е едно модерно и развиващо се дружество, като доказателство за това е присъ­дения и приз "Гепард", за най-динамично развиваща се фирма.

Сертификати

Удостоверения

Награди