"ПСК Ес Би Ес" АД

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 92
тел.: 042 613 511
факс: 042 601 587
e-mail: rcc_office@sbs-bg.com

"СК Ес Би Ес" АД

6000 Стара Загора
ул. "Христо Ботев" 92
тел.: 042 613 511
факс: 042 601 587
e-mail: cc_office@sbs-bg.com