ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА
ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

"Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС" АД

е основана през 1996 г. със седалище Стара Загора. Специализирана е основно в извършване на пътно-строителни работи.
През тези години тя наложи като своя мярка осигуряване на необходимото качество на извършените услуги и строителни дейности и задоволяване възможно най-пълно изискванията на клиентите.
Високият образователен ценз и квалификацията на работещите в компанията я наложиха като едно от водещите дружества в областта на инфраструктурното строителство.

Структура

В съгласие с индивидуалния бизнес модел на "Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС" АД, общото обслужване на фирмaтa се извършва от специализираните за тази цел отдели: Екипният стил на работа в компанията определят като основна задача стремежът към широка комуникативност, свобода в отношенията, добронамереност и колегиалност.

Оперативно административно управление

Проектиране, Технологии, Оферти и Управление на качеството

Специализиран машинен парк

Акредитирана пътностроителна лаборатория

Асфалтопроизводство – два смесителя и инсталация за битумна емулсия